ปณิธานการก่อตั้ง

ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งทางวัตถุ สิ่งของ เทคโนโลยีและอื่นๆทำให้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ต้องเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การดำเนินชีวิต การบริโภคขาดความสมดุล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยอีกทั้งอัตราการเพิ่มของประชากรที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินชีวิตมีการแข่งขันและมีความเสี่ยงมากขึ้นตามลำดับ ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ท่านประธานพงศ์สรร ป่าสลุง ผู้ก่อตั้งบริษัท นีโอวินเนอร์ จำกัดขึ้น ภายใต้ปณิธานเราจะมอบความสุขอย่างยั่งยืนให้พี่น้องประชาชนอันเป็นความสุขที่เกิดจาก

1. ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน

สุขภาพดี จากผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่าร่างกายของมนุษย์เราจะเจริญเจิบโจและสมบูรณ์ที่สุดเมื่ออายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ หลังจากนั้นก็จะหยุดการเจริญเติบโตและชำรุดทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับการดูแลและการใช้งานของแต่ละบุคคลบริษัทนีโอวินเนอร์ฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูงไว้ตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้น ให้ได้มีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยต่างๆ แข็งแรง สมบูรณ์สดใสทั้งภายในและภายนอก

2. ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชน

รายได้ดี ผลิตภัณฑ์ นีโอวินเนอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง คุ้มค่าคุ้มราคา ผู้บริโภคจะเกิดความประทับใจก็จะมีการแนะนำบอกต่อเกิดเป็นธุรกิจเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ด้วยแผนการตลาดที่ทำง่ายๆ ได้จริง ไม่ว่าจะมีอาชีพหลักอยู่แล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้หรือจะทำเป็นอาชีพหลักก็ยิ่งดี สามารถพลิกชีวิต เปลี่ยนอนาคตให้มั่งมีได้ในเวลาไม่นาน

3. สร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

สังคมยอมรับ นีโอวินเนอร์ มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ดำเนินธรุกิจอย่างมืออาชีพ อย่างมีจรรยาบรรณ โดยใช้หลักคุณธรรมนำธุรกิจ สร้างสุขภาพ สร้างงายสร้างรายได้ กระจายโอกาสให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

นีโอวินเนอร์ มีนโยบายในการนำผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมยุคปัจจุบัน โดยให้มุ่งเน้นให้มีมาตรฐานสินค้าที่ดีต่อผู้บริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการบริโภค คุ้มค่า คุ้มราคา เพราะมีความเข้มข้นและปริมาณสูงกว่าในท้องตลาดทั่วไป มีการรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ทุกรายการแก่ลูกค้า