การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน ISO 9001:2008

ใบรับรองการนำเข้าสินค้าและใบรับรองมาตรฐานโรงงานจากสหรัฐอเมริกา

ใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ใบฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิลสามแห่งประเทศไทย