ขั้นตอนการตรวจสอบสายงาน

ตรวจสอบสายงาน

หมายเหตุ : พิมพ์รหัสสมาชิก 6 หลักและตามด้วย -1 ท้ายรหัสสมาชิกของท่าน
ตัวอย่างการพิมพ์รหัสสมาชิก XXXXXX-1